+1

3.000 / 55 / 10.

Rodzina liczy już cztery dusze, nie trzy. Z psem Kozakiem nawet pięć, mówią, że psy też duszę mają.

Idziemy tłumaczyć Zu nową rzeczywistość.

Pewnie w najbliższych dniach będzie mało czasu na pisanie. Nawet, gdy czas będzie, to głowy nie będzie. Ale wrócę niebawem, na pewno.

TwB

Basia i Zu

Reklama